Dzięki swej kreatywności i szukaniu nowych rozwiązań skutecznie tworzymy produkty wspierające sprzedaż, takie jak displaye i standy oraz opakowania kaszerowane.

We create effectively products supporting sales such as displays, stands and laminated packaging.

Specjalizujemy się w wyposażeniu obiektów handlowych w zakresie komunikacji wizualnej, mebli, małej architektury oraz materiałów POS.

Arrangement of commercial facilities and provision of means for visual communication, furniture, small architecture and POS materials